Ogłoszenie NET-GS-873 - Bukowie

Działka na sprzedaż
 • ID: #68044
 • Adres: Bukowie
 • Miejscowość: 00-000 Bukowie
 • Dzielnica: Bukowie
 • Województwo: opolskie
 • Powierzchnia: 275939 m2
 • Cena: 1 351 000 zł
 • Kategoria: inna
 • Rynek: wtórny

Media:

 • Prąd
 • Gaz
 • Kanalizacja

Informacje dodatkowe:

 • Ogrodzenie
ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nw. działki rolnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej
w Bukowiu, gm. Wilków. powiat namysłowski, KW OP1U/00071989/4. Działka jest objęta umową dzierżawy
Nr OR.2222-U/04/10 zawartą dnia 11.08.2010r. na okres 10 lat. Wydanie działki nabywcy nastąpi do dnia 30.09.2020r. Przeznaczenie działki w SUiKZP: R-tereny użytków rolnych z przewagą gruntów ornych.

Nr działki 780/2 AM-4
Pow. działki - 27,5939 ha
Cena wywoławcza brutto - 1 351 000 zł
Wadium - 135 100 zł
Minimalne postąpienie - 13 510 zł

Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest złożyć do dnia 30.08.2019r. oświadczenie uczestnictwa
w przetargu, do którego muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 13.09.2019r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy,
ul. Słowackiego 10 na tablicy ogłoszeń (II piętro) do dnia 06.09.2019r. Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2019r.,
o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa, pok. 210, I piętro. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz stronie BIP. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 37 . Pełna treść ogłoszenia: http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=198&page=61
Starosta Oleśnicki - Jan Dżugaj

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
 • Dane kontaktowe:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Dodatkowe informacje:
 • Data dodania: 2019-05-20 23:15:02
 • Data aktualizacji: 2019-05-19 00:00:00

Lokalizacja (dokładna):

Ostatnio dodane: